Descàrrega

XXXIII  RAL·LI   TRANSBETXÍ   2023

Dies 14, 15 i 16 d’abril

R E G L A M E N T

PRÒLEG-DEFINICIÓ DEL CONCEPTE D’ACTITUD ANTIESPORTIVA.

Benvolguts participants, amb aquesta introducció, volem fer-vos conscients  que, a més de tindre uns drets i  serveis que us assisteixen, en participar en el ral.li TRANSBETXÍ, hi teniu també una sèrie de normes d’obligat compliment. Aquestes normes constitueixen un garant per al correcte esdevenir de la cursa i us ofereixen l’assistència i el mateix tractament a tots els equips que hi preneu part.

L’organització, mitjançant les facultats que li atribueixen els continguts dels articles 11, 22 i 23 del present reglament, en contra de qualsevol fet o actitud que atempte contra la seguretat, integritat i assistència als altres participants, organitzadors i públic en general, per part d’un equip o d’alguna persona relacionada amb ell, i per aquest “principi d’actitud antiesportiva”, volem fer pública la reserva del dret a prendre totes les mesures que crega convenients, per tal de corregir o eliminar aquestos actes i comportaments esmentats.

En benefici de tots i agraint la vostra col·laboració, rebeu la nostra salutació,

L’ORGANITZACIÓ

Índex:

1.- PROGRAMA HORARI

2.- ORGANITZACIÓ, DISPOSICIONS GENERALS

Art. 1.- GENERALITATS

Art. 2.- NORMATIVA D’APLICACIÓ

Art. 3.- SEU DEL COMITÉ D’ORGANITZACIÓ

Art. 4.- CÀRRECS OFICIALS

Art. 5.- TAULER D’ANUNCIS OFICIALS – MODIFICACIONS

3.- RECORREGUT

Art. 6.- RECORREGUT

4.- INSCRIPCIÓ DELS PARTICIPANTS

Art. 7.- VEHICLES ADMESOS

Art. 8.- MESURES DE SEGURETAT

Art. 9.- INSCRIPCIONS

Art. 10.- DRETS D’INSCRIPCIÓ

Art. 11.- ASSEGURANCES

Art. 12.- RESERVES

5.- OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS

Art. 13.- ASSISTÈNCIA AL BRIEFFING

Art. 14.- NÚMEROS

Art. 15.- PUBLICITAT

Art. 16.- PRESENTACIÓ A L´EIXIDA

Art. 17.- SENYALITZACIÓ. COMPORTAMENT EN LA CURSA.

6.- CONTROL ADMINISTRATIU

Art. 18.- CONTROL ADMINISTRATIU

7.- DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA

Art. 19.- EIXIDA, ARRIBADA, CRONOMETRATGE

Art. 20.- CURSA

8.- CLASSIFICACIONS, RECLAMACIONS, APEL·LACIONS

Art. 21.- CLASSIFICACIONS (I)

Art. 22.- CLASSIFICACIONS (II)

Art. 23.- PENALITZACIONS

Art. 24.- RÈGIM DISCIPLINARI

9.- PREMIS I TROFEUS, LLIURAMENT DE PREMIS

Art. 25.- PREMIS

 1.- PROGRAMA HORARI   HORARI OFICIAL D’ACTIVITATS

DATAHORACLAUACTIVITATLLOC
26.02.23  Obertura d’inscripcionswww.transbetxi.com
10.03.2322:00 H. Pre-brieffing ParticipantsAuditori Municipal de Betxí
24.03.23 25.03.2319-21:00 19-21:00 Inscripcions i pagament Pagament i tancament d’inscripcionsOHANA MONKEY
27.03.2322:00 H. Publicació de la Llista d’inscritswww.transbetxi.com
12.04.2322:00 H. Brieffing Participants InicialAuditori Municipal de Betxí
14.04.2318:00 H.PTPControl Tècnic i Administratiu, primer vehicleFRONTÓ MUNICIPAL
14.04.2320:00 H.PTPHora límit per a la presentació dels vehicles participantsFRONTÓ MUNICIPAL
15.04.2309:00 H.PT1Hora límit per a la presentació dels participantsFRONTÓ MUNICIPAL  
15.04.23  09:30 H.PT1Trasllat dels vehicles neutralitzats des de el PT1 al TC1 
15.04.2310:00 H.TC1Tram Cronometrat, primer vehicle 
15.04.23 15.04.23  11:00 H. 12:00 H.TC2 TC3Tram Cronometrat, primer vehicle Tram Cronometrat, primer vehicle 
15.04.2313:00 H. FINAL 1ª ETAPA 
15.04.23  15:30 H.PT2Hora límit per a la presentació dels participants per poder fer el trasllat neutralitzats del PT2 al TC4FRONTÓ MUNICIPAL
15.04.2316:00 H.TC4Tram Cronometrat, primer vehicle 
15.04.2317:00 H.TC5Tram Cronometrat, primer vehicle   
15.04.2318:00 H.PT3Trasllat dels vehicles neutralitzats des de TC5 al PT3FRONTÓ MUNICIPAL
15.04.23 16.04.23   16.04.23   16.04.23 16.04.23 16.04.23 16.04.23   16.04.23 16.04.23    18:00 H. 09:00 H.   09:30 H.   10:00 H. 11:00 H. 12:00 H. 13:00 H.   13:00 H 13:30 H.    PT4   PT4   TC6 TC7 TC8 PT5      FINAL 2ª ETAPA Hora límit per a la presentació dels participants Trasllat dels vehicles neutralitzats des de el PT4 al TC6 Tram Cronometrat, primer vehicle Tram Cronometrat, primer vehicle Tram Cronometrat, primer vehicle Trasllat dels vehicles neutralitzats des de TC8 al PT5   FINAL 3ª ETAPA hora límit per a presentar les reclamacions i verificacions tècniquesFRONTÓ MUNICIPAL               FRONTÓ MUNICIPAL     FRONTÓ MUNICIPAL        
16.04.23 16.04.2318:00 H. 18:30 H. Publicació dels resultats Lliurament de trofeuswww.transbetxi.com FRONTÓ MUNICIPAL  
     

2.- ORGANITZACIÓ, DISPOSICIONS GENERALS

Art. 1.- GENERALITATS

L’entitat organitzadora prepara una prova esportiva de motocultors que es celebrarà els dies 14,15 i 16 d’abril de 2023, anomenada XXXIII RAL·LI TRANSBETXÍ 2023.

Art. 2.- NORMATIVA D’APLICACIÓ

Aquesta prova s’organitza d’acord amb els reglaments esportius de la F.M.C.V.:

Reglament Esportiu de la R.F.M.E.

Reglament General d’Enduro.

El present reglament particular.

Art. 3.- SEU DEL COMITÉ D’ORGANITZACIÓ

Entitat organitzadora:

 • L’il·lustríssim AJUNTAMENT DE BETXÍ.

La secretaria del comitè organitzador estarà ubicada a l’Ajuntament de Betxí. Tel. 964 620 002.

Art. 4.- CÀRRECS OFICIALS

Jutge / àrbitre:       XXXXXXXXXXXXXXXX            Lic. XXXXXX

Comissari Tècnic:   XXXXXXXXXXXXXXXX,            Lic. XXXXXX

Director de Cursa:   XXXXXXXXXXXXXXXX,            Lic. XXXXXX

Cronometrador:     XXXXXXXXXXXXXXXX,             Lic. XXXXXX

Art. 5.- TAULER D’ANUNCIS OFICIALS – MODIFICACIONS

Totes les modificacions o disposicions complementàries es posaran en coneixement dels participants el més prompte possible, mitjançant complements datats i numerats que formaran part d’aquest Reglament Particular.

Aquests complements, així com altres resolucions, citacions, penalitzacions, i altres documents, seran exposats al Tauler Oficial d’Avisos a sala de premsa habilitada per a la prova.

3.- RECORREGUT

Art. 6.- RECORREGUT

El XXXIIIé RAL·LI TRANSBETXÍ 2023, consta d’un recorregut comú per a tots els participants, amb cinc (8) trams cronometrats, distribuïts de la següent manera:

DISSABTE 15 D’ABRIL
10:00 H.TC1TRAM CRONOMETRAT  
11:00 H.TC2TRAM CRONOMETRAT  
12:00 H.TC3TRAM CRONOMETRAT  
16:00 H.TC4TRAM CRONOMETRAT  
17:00 H.TC5TRAM CRONOMETRAT  
     

          DIUMENTGE 16 D’ABRIL

10:00 H.TC6TRAM CRONOMETRAT
11:00 H.TC7TRAM CRONOMETRAT
12:00 H.TC8TRAM CRONOMETRAT

La classificació de la edició del 2022 per categories servirà per a establir  l’ordre d’eixida a l’etapa del dissabte dia 15 d’abril de 2023.

Queda totalment prohibit realitzar marques sobre senyalitzacions de trànsit, hits, pavimentacions, edificacions o marges de la carretera i camins per part dels concursants o altres persones relacionades amb ells.

D’altra banda, també els entrenaments del recorregut efectuats al marge de la prova pels equips a partir de diumenge 01 ABRIL de 2023, estan PROHIBITS. S’estableix per aquest suposat el mateix procediment de reclamació i actuacions d’ofici establerts a l’article 7 d’aquest reglament, el qual, a més de  tota infracció denunciada per la Policia Local o qualsevol altre organisme governatiu, implica l’incompliment d’aquest article, considerat com a FALTA MOLT GREU, contemplada en el règim disciplinari d’aquest reglament.

4.- INSCRIPCIÓ DELS PARTICIPANTS

Art. 7.- VEHICLES ADMESOS

Són admesos per a participar en aquesta prova els motocultors sense excepció, però s’ha de tenir en compte que han d’estar compresos dins les següents limitacions i/o característiques tècniques:

 • Ser motocultors de sèrie o tradicionals, evolucionats o no, que conserven motorització (sense canvis externs ni refrigeració líquida), embragament i caixa de canvis originals de llurs marques.
 • No són admeses altres fórmules de tracció (excepte invitació de l’organització) i, amb caràcter general, és obligat que tots els vehicles participants conserven la resta de les característiques del vehicle tradicional, com poden ser  la direcció, el sistema d’unió motriu-carro, etc.

Les possibles reclamacions contra equips que pogueren presentar motoritzacions que incompliren aquestes especificacions tècniques, hauran de ser acompanyades d’una fiança de 100.-Eur., a més d’un dipòsit per despeses mecàniques de 100,00.-Eur., pagada per l’equip que formule reclamació. Aquesta, haurà de ser formulada i presentada per escrit a l’Organització.

El Jurat, en considerar fundada i legítima la reclamació, iniciarà l’obertura d’un procediment sancionador.

Si la reclamació està fonamentada i es comprova l’anomalia, la fiança i el dipòsit seran tornats al reclamant i el reclamat pagarà les despeses de la  inspecció, en cas d’haver-ne.

Si la reclamació no està fonamentada i no es troba cap anomalia, la fiança quedarà en poder de l’organització i el reclamant pagarà les despeses de la inspecció, en cas d’haver-ne.

El Jurat pot actuar d’ofici i iniciar qualsevol acció de verificació tècnica a tants vehicles com crega convinent i sempre que hi trobe indicis d’una irregularitat.

Art. 8.- MESURES DE SEGURETAT

Cada equip participant, per tal d’estar localitzable, rebre notificacions, a mes de poder comunicar accidents i altres incidències, deurà portar un telèfon mòbil.

Tots els participants s’han d’equipar obligatòriament amb els següents elements de protecció:

 • Casc homologat d’enduro, cross o integral (son aquells que porten una numeració especifica, el casc correctament col·locat i ajustat amb la corretja ben passada).

S’enviarà un document amb la normativa a tots els socis per comprovar si estan homologats. Es revisaran tots i no s’acceptarà cap que no complisca la normativa o tinga el etiquetat en mal estat o il·legible

 • Collarí de seguretat, es obligatori collari rigids o ortopèdic de motocròs.
 • Protector de pit, espatlla i muscles amb colzeres.

Serà obligatori per al peto integral o cuirassa, amb colzeres i muscleres integrades. Es recomana tindre en conter les característiques que deuen de complir i mirar si son compatibles amb els collarins rígids, abans de comprar o actualitzar les seves proteccions.

 • Guants de protecció (mínim exigible: EPI laboral per riscos mecànics NP3).
 • Genolleres.
 • Botes d’enduro o cross (mínim exigible: mitja canya).
 • Será obligatori un extintor de 1kg de “polvo químico ABC” correctament fixat al vehicle.
 • Será opcional per al ral·li transbetxi 2023 el sistema de “hombre al agua” per a aturar el motoret en cas de accident. Per al ral·li de 2024 será obligatori.

Durant tot el trajecte del XXXIII ral·li TRANSBETXÍ 2023 els motocultors han d’estar protegits amb la barra antibolcada. A més, s’han de protegir totes les palanques i puntes amb boles o elements protectors. També, s’han de recobrir les planxes o xapes amb cantons vius amb perfils de goma o plàstics.

Art. 9.- INSCRIPCIONS

Es permet la inscripció al XXXIII RAL·LI TRANSBETXÍ 2023 a tota persona major de 18 anys, posseïdora de llicència esportiva i que haja complit la sol·licitud d’inscripció a la prova, degudament signada a l’imprès que facilitarà l’organització i que haja satisfet els drets d’inscripció.

Amés deuran de aportar el imprès de la inscripció en la associació de pilots i co-pilots; en el moment de les inscripcions dels dies (24 i 25 de març 2023). Condició obligatòria per a poder participar al ral·li Transbetxí 2023.

Les inscripcions s’inicien el 26 de Febrer i conclouen el 25 de Març de 2023 a les 21:00h., i s’hi pot realitzar cada dia a la pàgina www.transbetxi.com .

El procediment correcte d’una inscripció consta de les següents parts i cal seguir-les en el mateix ordre:

 1. Inscripció per part de l’equip del pilot, copilot i màquina a l’imprès que la pàgina www.transbetxi.com disposa per tal de poder efectuar-la.
 2. Comprovació de la inscripció per al llistat oficial d’inscrits. Es farà, dins del termini d’inscripció, remetent al correu transbetxiinfo@gmail.com, degudament signada i escanejada, la següent documentació: TOTS LA DOCUMENTS OFICIALS DEUEN DE ESTAR EN VIGOR.
 3. CÒPIA IMPRESSA DE LA INSCRIPCIÓ REALITZADA A LA PÀGINA WEB.
 4. 1 otocòpia i original de la llicencia federativa (envers i revers).
 5. 1 fotocòpia i original del document nacional d’identitat (envers i revers).
 6. 1 fotocòpia i original del permís de conduir: B1 (envers i revers).

L’organització facilitarà als participants correctament inscrits els següents documents:

 • Fitxa d’inscripció de l’equip.
 • còpia del reglament.

L’import, contemplat en l´article 10, haurà de ser abonat en el moment de la inscripció oficial.

En cas d’haver-hi modificacions en la inscripció, l’equip haurà de comunicar-ho amb data límit de 02 Abril de 2023 i adjuntarà totes les dades que l’organització crega convenient.

Tf. de contacte 696598253. Ref.: En Juanma Moreno.

Tf. de contacte 666177845. Ref.: En Xavi Cabedo.

Estan prohibides les dobles inscripcions de vehicles i de participants.

Art. 10.- DRETS D’INSCRIPCIÓ

Els drets d’inscripció es fixen en 400.-Euros per vehicle (s’hi inclou el pagament de les llicències federatives).

La inscripció no podrà ser acceptada si no va acompanyada del drets d’inscripció dins del termini fixat en aquest reglament.

Art. 11.- ASSEGURANCES

Les cobertures són les determinades en l’assegurança obligatòria esportiva.

La pòlissa de responsabilitat civil es regirà pel seu condicionat general i per les seues condicions especials (riscos exclosos i clàusules derogatòries). Aquesta pòlissa tindrà efecte a l’inici de la prova el dia 15/04/2023 a les 00,00 hores i finalitzarà  en el moment d’abandó, eliminació o exclusió de l’equip.

Independentment d’aquesta assegurança, els participants són lliures de contractar, pel seu compte i a la seua conveniència, les assegurances individuals que creguen oportunes.

Art. 12.- RESERVES

L’organització es reserva el dret de completar el reglament particular i/o emetre disposicions o instruccions complementàries, que hi seran part integrant. Es reserva també el dret d’anul·lar o de parar la prova en cas de força major o succés imprevisible, sense cap obligació d’indemnització.

Totes les modificacions i disposicions complementàries seran conegudes pels participants amb la major brevetat possible, mitjançant annexos datats i numerats i a través del medi que s’estime oportú. Mínimament totes les modificacions i disposicions complementàries seran publicades al Tauler Oficial d’Avisos.

L’organització es reserva el dret de rebutjar la inscripció d’un equip; Per defectes de forma i terminis, falta de documentació aportada, suposats contemplats al present reglament i d’altres qüestions rellevants, que puguen atemptar contra la integritat i la seguretat de la cursa.

El Jurat està autoritzat a decidir sobre qualsevol cas no previst en el Reglament Particular de la prova.

5.- OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS

Art. 13.- ASSISTÈNCIA AL BRIEFFING

L’assistència al Brieffing inicial de dimecres, dia 12 d’abril  de 2023 a les 22:00 h. al Auditori Municipal de Betxí es obligatòria per a tots els equips. A excepció dels casos degudament justificats i comunicats a l’organització, al menys un membre de l’equip (pilot, copilot o responsable de l’equip acreditat) ha d’assistir-hi, recollir-ne tota la documentació amanida i quedar-se a escoltar la descripció i les advertències del recorregut de la cursa també se fara entrega de les acreditacions.

Art. 14.- NÚMEROS

Per a cada motocultor participant, l’organització facilitarà, un joc de números doble, que es col·locarà de forma visible als laterals del vehicle, durant tota la prova. Els motocultors que no porten els números, dels quals no siguen correctes o no estiguen correctament col·locats, no seran autoritzats a prendre la eixida.

Els números han de tenir, en tot moment, la forma, mida i composició original. No es podran retallar.

La concessió dels números a cada vehicle és competència de l’organització.

Art. 15.- PUBLICITAT

Els vehicles podran anar publicitats a elecció dels seus pilots. No obstant això, és obligatori dur els dorsals. Així es reservaran dos espais de 20×20 Cm (un a cada costat), que permetran una perfecta visió en els laterals del vehicle. La col·locació haurà de ser correcta, és a dir, adherits sobre una superfície plana, no mai corba, de suport metàl·lic llis, totalment pegat al lateral i sense cap angle sortint. L’incompliment d’aquest article per part d’un equip participant és considerat com a FALTA GREU, contemplada en el règim disciplinari d’aquest reglament.

Art. 16.- PRESENTACIÓ A L´EIXIDA

Els participants i llurs vehicles s’han de presentar en el Parc Tancat Precursa i han d’estar a disposició de l’organització a l’hora establerta en l’Horari Oficial. Els participants assumiran les conseqüències d’ignorància de disposicions o de canvis d’horari, que pogueren decidir-se durant l’hora anterior a l’eixida de la prova.

Els participants s’hi col·locaran en la fila d’eixida, almenys, 10 minuts abans de la seua hora d’eixida assignada. El motocultor que no s’hi presente a hora perd el dret a l’ordre d’eixida en l’etapa. Per qüestions de seguretat, aquest dret és derogat quan la fila d’eixida queda constituïda, i fins i tot, l’equip infractor podria ser exclòs de la competició, si així ho considera l’organització.

L’incompliment d’aquest article per part d’un equip participant és considerat com a FALTA LLEU, contemplada en el règim disciplinari d’aquest reglament.

Art. 17.- SENYALITZACIÓ. COMPORTAMENT EN LA CURSA.

Des de la seua presentació al Parc Pre-eixida fins a la finalització de la prova, els participants hauran d’atendre rigorosament a les indicacions de l’organització.

Està totalment prohibit circular en sentit invers al de la cursa. Tota infracció a aquesta norma implicarà l’expulsió immediata de la prova. L’incompliment d’aquest article per part d’un equip (participants o assistències) és considerat com a FALTA MOLT GREU, contemplada en el règim disciplinari d’aquest reglament.

En cas que un pilot haja d’interrompre el seu recorregut, en un tram cronometrat o en qualsevol altre lloc, per problemes mecànics o d’altre tipus, aparcarà d’immediat el vehicle fora de la carretera o pista, perquè no suposen cap problema per a la resta de vehicles participants i efectuarà les comprovacions i les reparacions pertinents.

En cas de no poder reparar el motoret en el tram o en el lloc on es trobe: 1º informar al delegat de seguretat, David Brisach, del estat en que es troben i rebre indicacions del que deuen fer. 2º En cap moment deuen de abandonar el motoret i el lloc on estiguin, fins que no els ho autoritse el delegat de seguretat. L’incompliment d’aquest article per part d’un equip participant és considerat com a FALTA MOLT GREU, contemplada en el règim disciplinari d’aquest reglament.

Cadascun dels vehicles agafat per darrere en un tram cronometrat ha de deixar pas lliure d’immediat i amainar la velocitat i parar-hi si cal. L’incompliment d’aquest article per part d’un equip participant és considerat com a FALTA LLEU, contemplada en el règim disciplinari d’aquest reglament.

No és permès  que cap vehicle participant siga arrossegat i/o empentat per un altre, siga quina siga la seua naturalesa i el sistema d’arrossegament. L’incompliment d’aquest article per part d’un equip participant és considerat com a FALTA GREU, contemplada en el règim disciplinari d’aquest reglament.

6.- CONTROL TÈCNIC I ADMINISTRATIU

Art. 18.- CONTROL TÈCNIC I ADMINISTRATIU

El control tècnic i administratiu tindrà lloc en el parc tancat PTP, divendres 14 d’abril de 2023 des de les 18:00 hores, fins les 20:00 h., en compareixença gradual dels vehicles, pilot o copilot, segons la programació que l’organització farà pública en forma de disposició complementària en el present reglament. L’incompliment d’aquest article per part d’un equip participant es considerat com a FALTA LLEU, contemplada en el règim disciplinari d’aquest reglament.

Aquest control es realitzarà al vehicle i als cascs, tots ells quedaran validats amb un indicatiu que haurà de romandre íntegre al llarg de tota la cursa. L’incompliment d’aquest article per part d’un equip participant és considerat com a FALTA GREU, contemplada en el règim disciplinari d’aquest reglament.

En aquest control, es lliura a tots els equips participants el Llibre de Ruta Oficial de la Cursa (Road Book).

CONTROL TÈCNIC I ADMINISTRATIU  /  TORN DE COMPAREIXENCES
   
HORA EQUIPS-DORSAL
   
18,00 53 – 52 – 51 – 50 – 49 – 48
18,15 47 – 46 – 45 – 44 – 43 – 42
18,30 41 – 40 – 39 – 38 – 37 – 36
18,45 35 – 34 – 33 – 32 – 31 – 30
19,00 29 – 28 – 27 – 26 – 25 – 24
19,15 23 – 22 – 21 – 20 – 19 – 18
19,30 17 – 16 – 15 – 14 – 13 – 12
19,45 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6­ – 5
20,00 4 – 3 – 2 – 1  
     

7.- DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA

Art. 19.- EIXIDA, ARRIBADA, CRONOMETRATGE

L’eixida es donarà individualment amb pilot i copilot en posició (en contacte amb el motocultor), amb el vehicle parat i el motor en marxa.

l’ordre d’eixida es dóna de forma ascendent a la numeració (segons la seva classificació en el  XXXII TRANSBETXÍ 2022). En cas de no haver acabat el passat ral·li o ser nou per a aquest, se li assignara el següent número al adjudicat al últim classificat del anterior ral·li. Així eixirà el primer participant de series , i a continuació la resta de vehicles de minut en minut.

Per a l’etapa de dissabte 15 d’abril de 2023,. Així, el primer classificat eixirà a les 10:00 hores, i a continuació la resta de classificats de minut en minut.

Els participants estan obligats a seguir el recorregut indicat en el Llibre de Cursa sense passar-se cap control. Cal respectar els temps de descans previstos per l’organització.

L’organització declina tota responsabilitat en cas d’equivocació en el seguiment de la ruta prevista.

El cronometratge es realitzarà al segon, amb cronòmetres que accionen un sistema d´impressió. Cap reclamació en contra d’aquesta serà acceptada. Les fitxes de temps que es faciliten als equips sols són  d’informació i sota responsabilitat dels participants.

Aquell vehicle que se li haja donat l’eixida i no la realitze de forma immediata no te, en cap cas, dret a una segona eixida i es comptabilitza a partir del primer temps donat.

La negació o el retard superior a 15 segons en prendre l’eixida, a qualsevol Control Horari o Tram Cronometrat, significarà l’exclusió del tram. Cal prendre al peu de la lletra les instruccions de l’Organització. L’incompliment d’aquest article per part d’un equip participant és considerat com a FALTA LLEU, contemplada en el règim disciplinari d’aquest reglament.

L’arribada en els trams cronometrats es registrarà al pas del vehicle, amb el pilot i el copilot. El tram cronometrat acaba en passar la línia d’arribada i la velocitat s’ha de reduir immediatament, a més de no obstaculitzar zona de frenada. L’incompliment d’aquest article per part d’un equip participant és considerat com a FALTA GREU, contemplada en el règim disciplinari d’aquest reglament.

En cas d’interrupció forçada de la cursa per qualsevol membre de l’organització, als equips participants afectats per aquesta mesura se‘ls donarà el temps del millor participant arribat a meta (atenent-nos al Codi Esportiu Internacional i al Concepte d’Actitud Antiesportiva).

Cada tram cronometrat es tanca després de tants minuts transcorreguts com equips hi haja inscrits a la cursa, més deu minuts suplementaris, després de l’hora d’eixida del primer participant. Qualsevol interrupció autoritzada per la direcció de la cursa implica un temps afegit igual al de la parada.

Art. 20.- CURSA

La cursa tindrà lloc segons l’horari detallat per l’organització en el punt 1 d’aquest reglament.

Hi haurà 8 trams cronometrats (detallats a l’article 6) amb llurs etapes d’enllaç.

Cada infracció de les regles establertes en el present reglament serà comunicada al Jurat, i per decisió d’aquest, podrà ser motiu de sanció i pot arribar fins i tot a l’exclusió de l’equip de la prova.

Tota infracció denunciada per la Guàrdia Civil, Policia Autonòmica, Policia Local, o qualsevol altre organisme governatiu implica l’exclusió immediata de la prova de l’equip denunciat. Aquest suposat inclou els controls d’alcoholèmia i d’altres, que es realitzaran en cas d’accident o quan s’estime oportú.

8.- CLASSIFICACIONS, RECLAMACIONS, APEL·LACIONS

Art. 21.- CLASSIFICACIONS (I)

Seran expedides per l’organització dues hores després de la cursa.

El termini de reclamació en contra dels resultats o de la classificació és de 30 minuts, després de la publicació dels resultats. Les reclamacions hauran de ser formulades i presentades per escrit al Jurat, a més de ser acompanyades d’una fiança de 100.-Eur.

El Jurat, en considerar fundada i legítima la reclamació, iniciarà l’obertura d’un procediment, que finalitzarà en la redacció d’una resolució final, amb les conclusions i les possibles sancions. Aquesta resolució serà comunicada per escrit a les parts interessades i a continuació publicada al Tauler Oficial d’Avisos.

Si la reclamació està fonamentada i es comprova l’anomalia, la fiança serà tornada al reclamant.

Si la reclamació no està fonamentada i no es troba cap anomalia, la fiança quedarà en poder de l’organització.

El Jurat pot actuar d’ofici i iniciar qualsevol acció a tants equips com crega convenient i sempre que hi trobe indicis d’una irregularitat.

Les reclamacions col·lectives, així com les efectuades contra les comprovacions de cronometratge o contra les decisions dels jutges de fet, no són admeses. Cal recordar que el dret de reclamació pertany als participants.

Art. 22.- CLASSIFICACIONS (II)

El primer classificat en un Tram Cronometrat serà l’equip que invertisca menys temps i així successivament. Els temps seran acumulables i es considerarà guanyador de la prova l’equip que haja recorregut tots els trams cronometrats invertint-hi menys temps. En cas d’empat, el criteri a seguir serà el major nombre de trams guanyats i, en última instància, la classificació dels equips al TCP.

Art. 23.- PENALITZACIONS

Es castiga amb la penalització els equips participants en els casos i les quantitats que es detallen a continuació. El Jurat es reserva el dret de penalitzar altres supòsits, no contemplats en aquest article, amb altres càrregues.

ELIMINACIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ:

 • Quan un equip no inicia un tram cronometrat.
 • Per als canvis de la màquina participant per una altra no inscrita.

EXCLUSIÓ DE LA CURSA:

 • En els casos d’accés per part de les assistències d’un equip a trams no permesos per l’organització, a més de ser castigats amb una falta greu.
 • En el canvis de pilot o de copilot per altres no inscrits en la present edició del XXXIII ral·li TRASBETXÍ 2023, a més de ser castigats amb una falta molt greu.

MÉS VINT SEGONS PER SEGON ANTICIPAT:

 • Per a aquells equips que, desobeint els cronometradors oficials, prenen l’eixida abans que els la donen.

MÉS CINC SEGONS:

 • En els trams cronometrats TCP (divendres) per als equips que traspassen o abaten, amb una o més rodes, les senyalitzacions que marquen el circuit.
 • En els trams TCP i TCD, quan un vehicle se n’ix fortuïtament del circuit i no s’hi incorpora pel mateix punt d’eixida, en els casos involuntaris es penalitzarà amb MÉS QUINZE SEGONS i en els casos intencionats es penalitzarà amb MÉS UN MINUT, a més de ser castigats amb una falta lleu.

MÉS DOS MINUTS:

 • Per a aquells participants que quan van a ser doblats no s’aparten i hi faciliten el pas, a més de ser castigats amb una falta lleu.

MÉS UN MINUT I EL TEMPS MÍNIM ESTABLERT PER L’ORGANITZACIÓ:

 • Per aquells equips que per diverses raons (mecàniques, físiques, etc.), en un tram cronometrat, se’ls done l’eixida i no puguen aconseguir arribar a meta, siga quina siga la distància recorreguda. No obstant això, igualment tenen dret a continuar en competició per a les millors classificacions absolutes.

En els casos on no arriben a meta en el mateix temps pilot i copilot, serà anotat, com a temps realitzat, el marcat per l’últim component de l’equip que arribe a meta; en els casos en què un dels dos no acabe el tram cronometrat, s’aplicarà el punt anterior.

Art. 24.- RÈGIM DISCIPLINARI

Es castiga amb l’aplicació d’aquest règim disciplinari els equips participants en els casos i les conseqüències que es detallen a continuació. El Jurat es reserva el dret a penalitzar altres supòsits no contemplats en aquest article amb altres càrregues.

Una FALTA MOLT GREU suposa l’exclusió de la cursa, la pèrdua de la fiança pagada i la impossibilitat de ser inscrit per l’edició del ral·li Transbetxí de l’any següent a qualsevol dels membres de l’equip.

Una FALTA GREU suposa l’exclusió de la cursa i la pèrdua de la fiança pagada.

L’acumulació de cinc FALTES LLEUS implica la comissió d’una falta greu.

Altres supòsits no contemplats al present reglament particular, queden sotmesos al règim disciplinari de la F.M.C.V.

9.- PREMIS I TROFEUS, LLIURAMENT DE PREMIS

Art. 25.-PREMIS

Els premis seran:

1.- Al primer Classificat Absolut (menys temps invertit al final de totes les etapes cronometrades).

2.- Al segon Classificat Absolut (id.).

3.- Al tercer Classificat Absolut (id.).

4.- Als 3 primers classificats de cada categoria

5.-Nomenaments honorífics  a criteri de l’organització.

El lliurament de premis es farà Diumenge 16 d’abril a les 18:30h. al FRONTÓ MUNICIPAL.